Cennik

Cennik usług Poradnii

CENNIK USŁUG PORADNII
Konsultacja Czas Trwania Cena
PSYCHOLOGICZNA/PEDAGOGICZNA
Konsultacja psychologiczna pierwsza do 1,5 h 100,00 zł
kolejna do 1 h 80,00 zł
Wystawienie opinii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Motylek” do 14 dni 50,00 zł
Diagnoza różnicowa w kierunku Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (Autyzm, Zespołu Aspergera, Mutyzm) 3-4 spotkania do 1,5h 590,00 zł
Diagnoza różnicowa w kierunku ADHD 3 spotkania do 1,5h 500,00 zł
Konsultacja pedagogiczna 1 h 80,00 zł
Diagnoza integracji sensorycznej 2 h 290,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju  (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna + opinia*) 3-4 spotkania do 1,5h 300,00 zł + 50,00 zł wydanie opinii*
Ocena gotowości szkolenej (diagnoza psych., pedagogiczna, logopedyczna + opinia*) 4 spotkania do 1,5 h 300,00 zł + 50,00 zł wydanie opinii*
Diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna + opinia*) 3-4 spotkania do 1,5h 300,00 zł + 50,00 zł wydanie opinii*
Diagnoza psychologiczna gotowości szkolnej + opinia* (w sytuacji, gdy dziecko posiada aktualną diagnozę pedagogiczną i logopedyczną) 2 spotkania 200,00 zł + 50,00 zł wydanie opinii *
Diagnoza funkcjonalna w oparciu o test PEP-R 2 spotkania 150,00 zł
Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci od 3-go m-ca do 3 roku życia za pomocą skali DSR 2 h 150,00 zł
Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka od 3 do 6 r.ż. 2 h 150,00 zł
Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka od 6 do 16 roku życia 2 h 150,00 zł
BIOFEEDBACK
Pierwsze i ostanie spotkanie 200,00 zł
Terapia 70,00 zł
LOGOPEDYCZNA
Diagnoza logopedyczna 1 h 100,00 zł
Terapia logopedyczna 70,00 zł
Wystawienie opinii logopedycznej (na podstawie dokumentacji) do 2 dni 70,00 zł
MASAŻ SHANTALA
Masaż Shantala dziecka 50,00 zł
Instruktażowe spotkanie grupowe  2 h 180,00 zł (za jedno spotkanie)
Indywidualne spotkania instruktażowe  2 h 250,00 zł (za jedno spotkanie)
AKADEMIA SKUTECZNEGO RODZICA
Spotkania grupowe 9 spotkań 270,00 zł karnet
Spotkania grupowe (jeden z modułów tematycznych) 1 spotkanie 50,00 zł
Pozostałe formy terapii ustalamy indywidualnie.
W Poradni obowiązuje zasada 100% odpłatności za: niestawienie się na wizytę bez odwołania lub odwołanie wizyty w dniu wizyty.

Cennik terapii indywidualnej

 

CENNIK TERAPII INDYWIDUALNEJ
Konsultacja Czas Trwania Cena
Psychoterapia ( poznawczo-behawioralna, systemowa, psychodynamiczna) 1 h 100,00 zł
Terapia integracji sensorycznej 45 min 75,00 zł
Terapia behawioralna dla dziecka z autyzmem/Zespołem Aspergera/mutyzmem 1 h 60,00 zł
Terapia poznawczo-behawioralna dziecka z ADHD 1 h 60,00 zł
Terapia ręki 1 h 70,00 zł
Terapia rodziny 1 h 100,00 zł
Program terapeutyczny dla dziecka z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi (autyzm, mutyzm, Zespół Aspergera) w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania 3-4 spotkania, program powstaje do 2 tygodni od zakończenia diagnozy 300,00 zł
Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (rodzaj zajęć ustalany jest na podstawie zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju: terapia indywidualna, ogólnorozwojowa,behawioralna, psychologiczna, pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia grupowe, SI, hipoterapia, kynoterapia, terapia ręki) do 7 h w miesiącu dopłata 100,00 zł miesięcznie do opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Kynoterapia 1 h 90,00 zł
Hipoterapia 1 h 90,00 zł
Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera, autyzmem 2 h w tygodniu Karnet 200,00 zł / 8 spotkań
Zajęcia grupowe (Arteterapia, Klanza, Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu, W. Sherborne, Muzykoterapia) 1 h w tygodniu Karnet 120,00 zł / 4 spotkaniaKarnet 200,00 zł / 8 spotkań
Wizyta domowa terapeuty 1 h do ustalenia
Wizyta terapeuty w przedszkolu/szkole 1 h do ustalenia

Cennik abonamenty terapeutyczne

 

                                                                                     ABONAMENTY TERAPEUTYCZNE
PROGRAM TERAPII INDYWIDUALNY 15 INDYWIDUALNY 9 INDYWIDUALNY 6 INDYWIDUALNY 4 TERAPIA KONSULTACYJNA
MIEJSCE TERAPII Centrum Rozwoju Dziecka Centrum Rozwoju Dziecka Centrum Rozwoju Dziecka Centrum Rozwoju Dziecka Centrum Rozwoju Dziecka/ Dom/ Przedszkole/ Szkoła
ILOŚĆ GODZIN 5 dni x 3 h/ tydzień 3 dni x 3 h/ tydzień 2 dni x 3 h/ tydzień 2 dni x 2 h/ tydzień 1 spotkanie / tydzień
DLA KOGO Dzieci potrzebujące terapii długoterminowej, w szczególności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym: autyzm, mutyzm, Zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne. Dzieci potrzebujące terapii długoterminowej, w szczególności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym: autyzm, mutyzm, Zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne. Dzieci potrzebujące terapii długoterminowej, w szczególności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym: autyzm, mutyzm, Zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne. Dzieci potrzebujące terapii długoterminowej, w szczególności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym: autyzm, mutyzm, Zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne. Dzieci potrzebujące terapii długoterminowej, w szczególności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym: autyzm, mutyzm, Zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne.
WIEK DZIECKA od 1 r.ż. do 18 r.ż. od 1 r.ż. do 18 r.ż. od 1 r.ż. do 18 r.ż. od 1 r.ż. do 18 r.ż. od 1 r.ż. do 18 r.ż.
RODZAJ ZAJĘĆ Ten rodzaj terapii polega na prowdzeniu zajęć indywidualnych lub w diadzie, konsultacjach z rodzicami. Ten rodzaj terapii polega na prowdzeniu zajęć indywidualnych lub w diadzie, konsultacjach z rodzicami. Ten rodzaj terapii polega na prowdzeniu zajęć indywidualnych lub w diadzie, konsultacjach z rodzicami. Ten rodzaj terapii polega na prowdzeniu zajęć indywidualnych lub w diadzie, konsultacjach z rodzicami. Ten rodzaj terapii polega na obserwacji dziecka, konsultacji z rodzicami.
CENA ABONAMENTU 2500,00 zł 1940,00 zł 1290,00 zł 860,00 zł od 400,00 zł ( ustalenia indywidualne)
UWAGA: W przypadku dojazdu poza teren Bydgoszczy indywidualnie doliczamy koszt dojazdu.