Zespół

mgr Małgorzata Kozłowska

psycholog, terapeuta
– w Akademii Motylek prowadzi  Gabinet Psychologiczny
Przedszkole Niepubliczne Motylek – Dyrektor ds. terapii, psycholog

Wykształcenie:

2008 – 2013  Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie, Czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych 

2010 – 2011 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Studia Podyplomowe, kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2005 – 2006  Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Wydział Pedagogiczny Kierunek: oligofrenopedagogika – Studia podyplomowe
2005 – 2006 Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
2000 – 2005 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii i  Pedagogiki, Kierunek: psychologia Studia magisterskie 5 – letnie Specjalność Psychologia Kliniczna

Doświadczenie zawodowe:
1.09.2005 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy, nauczyciel nauczania indywidualnego, od 1.09.2007 r. na stanowisku psychologa i pedagoga szkolnego
1.03.2006 r. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, Klinika Kardiologii, stanowisko: psycholog
1.09.2006 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy, stanowisko: psycholog
2008 r. SANITAS – Spółdzielnia Lekarzy Specjalistów, stanowisko: psycholog
2009 r. Centrum Edukacji Nauczycieli – wykładowca
maj 2009 r. Szkoła Nauki Języków Obcych PERFEKT – szkolenia psychologiczne – współwykonawca projektu w ramach Funduszy Unijnych

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, warsztaty pt. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (2006),  Relaksacja – praktyczny kurs walki ze stresem, napięciem i zmęczeniem (2006), „Item” Umiejętności społeczne, szkolenie pt. Wczesna profilaktyka trudności szkolnych u dzieci – praca z odruchami dziecięcymi i neurofizjologiczne metody terapii (2006), Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, warsztat w zakresie Terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym i zaburzeniami zachowania (2006), Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie, szkolenie pt. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – poziom I i II (2007/08), Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie, warsztaty na temat Redukcji zachowań niepożądanych u dzieci z zaburzeniami zachowania i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (2007), Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, warsztat pt. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia (2007), Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, warsztat w zakresie Terapii dziecka nadpobudliwego (2007), Pracownia Testów Psychologicznych w Warszawie, szkolenie pt. Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR (2007), Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, warsztat pt. Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka – wizualizacja, bajka, metafora w psychoterapii (2007), Stowarzyszenie Marfan Polska, warsztat pt. Niesienie pomocy osobom ze schorzeniami sprzężonymi (2008), Pracownia Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie, warsztat pt. Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej (2009), Europejski Instytut Sokrates Scola, szkolenie pt. Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FAS: Nowe metody diagnozy i terapii dzieci w wieku szkolnym. Studium przypadków i warsztaty praktyczne (2009). Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej (2010) Zajęcia szkoleniowo – warsztatowe: Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Porady praktyczne dla specjalistów.(2011) Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2011) Kurs instruktorski Masażu Shantala (2012)

mgr Agnieszka Kasprowicz-Wójcik

Założycielka oraz Dyrektor ds. dydaktycznych Akademii Motylek
i Przedszkola Niepublicznego Motylek w Biznes Parku;

Prowadzi zajęcia: Kółko Małego Artysty , Wesołe cyferki ,
Zabawy z literkami oraz Zabawy psychoruchowe;

_MG_4727

Wykształcenie:
– Akademia im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (5- letnie studia mgr), kierunki:
– Kształcenie zintegrowane;
– Nauczanie przyrody
– Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy 2- letnie studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika.
– Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2- letnie studia podyplomowe: Dysleksja rozwojowa i terapia
pedagogiczna.
Doskonalenie zawodowe:
– W 2011 r. uzyskała stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany;
– Ośrodek Diagnoz i Szkoleń ODIS: Diagnoza funkcjonowania dzieci z autyzmem, test PEP-R;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Zabawy spod trzepaka, czyli jak to kiedyś bywało…;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Elementy kinezjologicznego sys. kształcenia i terapii „Edukacji przez ruch”;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Zabawy z chustą animacyjną Klanzy;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: W każde święta buzia uśmiechniętai;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Elementy arteterapii, muzyki i myślenia twórczego w edukacji;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Maluchy rosną…- wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Metody integracyjne w pracy z grupą;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu;
– Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się AAC I i II stopnia;
– Szkolenie: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem I i II stopnia;
– Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Warsztaty: Zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii;
– Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu Kurs kwalifikacyjny M. Montessori;
– Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warsztaty: Aktywizujące metody nauczania w dydaktyczno – wychowawczej pracy nauczyciela;
– Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli Kurs: Muzyka w edukacji elementarnej;
– Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Warsztaty: Integracja Wokół zaspokojenia potrzeb dziecka;
– Kurs: Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji;
– Szkolenie: Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym;
– Szkolenie: Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;
– Szkolenie: Terapia poprzez sztukę;
– Warsztaty z Pedagogiki Zabawy.
Doświadczenie zawodowe:
– 2005 r.- 2006 r. Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy – wychowawca grupy 3-latków;
– 2006 r.- 2013 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy:
– wychowawca klas nauczania zintegrowanego;
– nauczanie indywidualne.