Zespół

1. mgr Małgorzata Kozłowska

psycholog, terapeuta
– w Akademii Motylek prowadzi  Gabinet Psychologiczny
Przedszkole Niepubliczne Motylek – Dyrektor ds. terapii, psycholog

Wykształcenie:

2008 – 2013  Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie, Czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych 

2010 – 2011 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Studia Podyplomowe, kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2005 – 2006  Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Wydział Pedagogiczny Kierunek: oligofrenopedagogika – Studia podyplomowe
2005 – 2006 Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
2000 – 2005 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii i  Pedagogiki, Kierunek: psychologia Studia magisterskie 5 – letnie Specjalność Psychologia Kliniczna

Doświadczenie zawodowe:
1.09.2005 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy, nauczyciel nauczania indywidualnego, od 1.09.2007 r. na stanowisku psychologa i pedagoga szkolnego
1.03.2006 r. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, Klinika Kardiologii, stanowisko: psycholog
1.09.2006 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy, stanowisko: psycholog
2008 r. SANITAS – Spółdzielnia Lekarzy Specjalistów, stanowisko: psycholog
2009 r. Centrum Edukacji Nauczycieli – wykładowca
maj 2009 r. Szkoła Nauki Języków Obcych PERFEKT – szkolenia psychologiczne – współwykonawca projektu w ramach Funduszy Unijnych

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, warsztaty pt. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (2006),  Relaksacja – praktyczny kurs walki ze stresem, napięciem i zmęczeniem (2006), „Item” Umiejętności społeczne, szkolenie pt. Wczesna profilaktyka trudności szkolnych u dzieci – praca z odruchami dziecięcymi i neurofizjologiczne metody terapii (2006), Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, warsztat w zakresie Terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym i zaburzeniami zachowania (2006), Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie, szkolenie pt. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – poziom I i II (2007/08), Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Sopocie, warsztaty na temat Redukcji zachowań niepożądanych u dzieci z zaburzeniami zachowania i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (2007), Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, warsztat pt. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia (2007), Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, warsztat w zakresie Terapii dziecka nadpobudliwego (2007), Pracownia Testów Psychologicznych w Warszawie, szkolenie pt. Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR (2007), Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, warsztat pt. Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka – wizualizacja, bajka, metafora w psychoterapii (2007), Stowarzyszenie Marfan Polska, warsztat pt. Niesienie pomocy osobom ze schorzeniami sprzężonymi (2008), Pracownia Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie, warsztat pt. Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej (2009), Europejski Instytut Sokrates Scola, szkolenie pt. Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FAS: Nowe metody diagnozy i terapii dzieci w wieku szkolnym. Studium przypadków i warsztaty praktyczne (2009). Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej (2010) Zajęcia szkoleniowo – warsztatowe: Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Porady praktyczne dla specjalistów.(2011) Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2011) Kurs instruktorski Masażu Shantala (2012)

2. mgr Agnieszka Kasprowicz-Wójcik

Założycielka oraz Dyrektor ds. dydaktycznych Akademii Motylek
i Przedszkola Niepublicznego Motylek w Biznes Parku;

Prowadzi zajęcia: Kółko Małego Artysty , Wesołe cyferki ,
Zabawy z literkami oraz Zabawy psychoruchowe;

_MG_4727

Wykształcenie:
– Akademia im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (5- letnie studia mgr), kierunki:
– Kształcenie zintegrowane;
– Nauczanie przyrody
– Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy 2- letnie studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika.
– Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2- letnie studia podyplomowe: Dysleksja rozwojowa i terapia
pedagogiczna.
Doskonalenie zawodowe:
– W 2011 r. uzyskała stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany;
– Ośrodek Diagnoz i Szkoleń ODIS: Diagnoza funkcjonowania dzieci z autyzmem, test PEP-R;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Zabawy spod trzepaka, czyli jak to kiedyś bywało…;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Elementy kinezjologicznego sys. kształcenia i terapii „Edukacji przez ruch”;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Zabawy z chustą animacyjną Klanzy;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: W każde święta buzia uśmiechniętai;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Elementy arteterapii, muzyki i myślenia twórczego w edukacji;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Maluchy rosną…- wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Metody integracyjne w pracy z grupą;
– Centrum szkoleniowe KLANZA: Wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu;
– Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się AAC I i II stopnia;
– Szkolenie: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem I i II stopnia;
– Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Warsztaty: Zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii;
– Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu Kurs kwalifikacyjny M. Montessori;
– Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warsztaty: Aktywizujące metody nauczania w dydaktyczno – wychowawczej pracy nauczyciela;
– Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli Kurs: Muzyka w edukacji elementarnej;
– Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Warsztaty: Integracja Wokół zaspokojenia potrzeb dziecka;
– Kurs: Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji;
– Szkolenie: Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym;
– Szkolenie: Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;
– Szkolenie: Terapia poprzez sztukę;
– Warsztaty z Pedagogiki Zabawy.
Doświadczenie zawodowe:
– 2005 r.- 2006 r. Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy – wychowawca grupy 3-latków;
– 2006 r.- 2013 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy:
– wychowawca klas nauczania zintegrowanego;
– nauczanie indywidualne.

3. mgr Agnieszka Rygielska

Psycholog, socjoterapeuta

Wykształcenie:
– 2014- 2015 Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie- Roczne szkolenie w terapii poznawczo- behawioralnej zaburzeń dzieci i młodzieży
– 2012- 2014 Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie – Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego
– 2009-2011 Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego
– 2006- 2011 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 5- letnie studia mgr na kierunku psychologia

Doskonalenie zawodowe:
– Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: Warsztat w zakresie Terapii i edukacji dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej;
– Centrum Terapii Egeo: Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R;
– Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: Warsztat w zakresie zastosowania technik niewerbalnych w poszukiwaniu skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą;
– Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: Szkolenie z zakresu rewalidacji osób niepełnosprawnych na bazie metod M. Knill, Christopher Knill;
– Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Bydgoszczy: Kurs z profilaktyki uzależnień uprawniający do przeprowadzania zajęć z młodzieżą i dorosłymi;
– Centrum Szkoleniowe Klanza: „Maluchy rosną…nie tylko wiosną- wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu”;
– Centrum Szkoleniowe Klanza: „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole”
– Centrum Szkoleniowe Klanza „Na co dzień i od święta w przedszkolu. Wspieranie holistycznego rozwoju dziecka”;
– Centrum Szkoleniowe Klanza: Aktywność muzyczno-ruchowa wg. Metody Batii Strauss;
Konferencje naukowe:
– XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej;
– III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Złożoność świata–lęki i nadzieje człowieka”
– V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Psyche- Ciało-Całość” Doświadczenie zawodowe:
– 2014 Przedszkole Niepubliczne Motylek w Bydgoszczy, Stanowisko: terapeuta, wychowawca grupy
– 2012-2014 Urząd Miasta w Bydgoszczy, Projekt „Wychodzimy z domku- do żłobka i do pracy” ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki ), Stanowisko: psycholog
– 2011-2014 Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, Stanowisko: psycholog
Doświadczenie zawodowe:
– 2014 Przedszkole Niepubliczne Motylek w Bydgoszczy, Stanowisko: terapeuta, wychowawca grupy
– 2012-2014 Urząd Miasta w Bydgoszczy, Projekt „Wychodzimy z domku- do żłobka i do pracy” ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki ), Stanowisko: psycholog
– 2011-2014 Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, Stanowisko: psycholog
– 2014- Przedszkole Niepubliczne Motylek – psycholog, terapeuta

4. mgr Magdalena Borowska

Psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży, diagnoza problemów emocjonalnych i terapia dzieci, terapia par i pomoc rodzinie. Podczas sesji terapeutycznej w atmosferze zrozumienia, zaufania i dyskrecji wraz z osobą poszukującą pomocy rozpoznamy objawy zakłócające codzienne funkcjonowanie i poszukamy leżących u ich podstaw nieuświadomionych mechanizmów, ukrytych potrzeb oraz nierozwiązanych konfliktów, aby w konsekwencji doprowadzić do przeżycia korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego umożliwiającego korzystne zmiany życiowe.

Wykształcenie:
– Mgr psychologii
– Dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego (nr 110) uprawniający do prowadzenia psychoterapii pod superwizją
– Kwalifikacje terapeutyczne uzyskane w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, 2-letnie Studium Psychoterapii Młodzieży – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)
– Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Doświadczenie zawodowe:

Przez kilka lat prowadzenie grup terapeutycznych dla osób borykających się z problemami lękowymi, emocjonalnymi, depresją, z trudnościami adaptacyjnymi, problemami dnia codziennego m.in. strata pracy, trudności w relacjach rodzinnych.
Regularnie uczestnictwo w superwizjach, a także w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

5. mgr Joanna Domaracka

pedagog, terapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy , kierunek pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i nauczanie muzyki. Ponad to ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W  roku 2011 z sukcesem podjęła naukę w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki._MG_4691
W ramach swojej krótkiej kariery zawodowej korzystała
z wielu kursów oraz warsztatów związanych z edukacją małego dziecka. Wakacje często spędza jako wychowawca kolonijny, lub kierownik kolonii. W związku z dwuletnią praktyką w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, ukończyła Dwustopniowy Kurs Terapii Behawioralnej,
co pomogło znacznie w zrozumieniu problematyki autyzmu.
Z powodzeniem prowadziła zajęcia umuzykalniające
w oparciu o Koncepcję E.E. Gordona, zarówno w ramach zajęć dodatkowych jak i wplecionych w harmonogram pracy przedszkola. Lubi pracę z najmłodszymi dziećmi
i chętnie poddaje się ich aktywnością. Aktualnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 1, gdzie prowadzi nauczanie indywidualne z dziećmi i młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością, jak również W Akademii motylek prowadzi zajęcia Zabawy Małych Motylków. Praca ta stanowi wyzwanie, ale także możliwość do dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

6. mgr Weronika Bieńkowska

pedagog, terapeuta

Wykształcenie:_MG_4902

– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunki:
– Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Muzyczne,
– Pedagogika Opiekuńcza.
– Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edu Spinaker w Grudziądzu, kierunek:
– Oligofrenopedagogika.

Doskonalenie zawodowe:
– Wolontariat w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy,
– Staż w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (oddział Bydgoszcz),
– Szkolenie I-go stopnia „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem. Szkolenie teoretyczne”,
-Szkolenie II-go stopnia „Terapia behawioralna dzieci autystycznych – warsztaty”.

Doświadczenie zawodowe:
– 2010 r.-2013 r. terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych pod superwizją dr Moniki Zielińskiej,
– od 2013 r. terapeuta w Centrum Edukacji MAGIS pod superwizją Joanny Mielewczyk,
– od 2014 r. terapeuta i nauczyciel wspomagający w Akademii Rozwoju Dziecka Motylek oraz Przedszkolu Niepublicznym Motylek.

7. mgr Olga Radziejewska

Wykształcenie :

2013 – 2012 Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe

2009 – 2011 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Specjalność: Pedagogika Opiekuńcza (niestacjonarne studia II stopnia) w ramach studiów realizowana była ścieżka socjoterapii

2006 – 2009 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza  z Profilaktyką Społeczną. (niestacjonarne studia I stopnia)

Doskonalenie zawodowe:

Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi – kurs doskonalący 50 godzinny_MG_4860

Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami rozwoju do 12 roku życia  w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-r

Diagnoza i terapia dzieci autystycznych – warsztaty 20 godzinne

Warsztaty dotyczące terapii behawioralnej Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison : 32 godzinne szkolenie teoretyczne i praktyczne Polskie Stowarzyszenie Kineziologów

Aktywne Formy Wychowania Muzycznego według idei C. Orffa

Świat gazet i nie tylko – zabawy twórcze z gazetami Centrum Szkoleniowe KLANZA

Na co dzień i od świta w przedszkolu. Wspieranie holistycznego rozwoju dziecka Centrum Szkoleniowe KLANZA

Maluchy rosną… nie tylko wiosną- wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkoli Centrum Szkoleniowe KLANZA

Taneczne spotkanie z Klanzą cz. I. Centrum Szkoleniowe KLANZA

W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne Centrum Szkoleniowe KLANZA

Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody W. Sherborne Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Podróże do krainy łagodności- proste zabawy i ćwiczenia relaksacyjne w pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Centrum Szkoleniowe KLANZA

Wio koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych Centrum Szkoleniowe KLANZA

Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkolaki Centrum Szkoleniowe KLANZA

W każde święta buzia uśmiechnięta czyli upominki od małego dla dużego Centrum Szkoleniowe KLANZA

Dla dzieci z dziećmi i o dzieciach- kreatywne prowadzenie grup dziecięcych Centrum Szkoleniowe KLANZA

Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy – wspieranie adaptacji małych dzieci  w przedszkolu Centrum Szkoleniowe KLANZA  

Doświadczenie zawodowe:

04.2015: Pedagog: Diagnoza pedagogiczna w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

03.2014 : CRD Consulting, Akademia Rozwoju Dziecka Motylek – terapeuta,

Terapia z dzieckiem z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Terapia z dzieckiem z autyzmem

09-2013 : Przedszkole Niepubliczne Motylek w Bydgoszczy: Nauczyciel – Wychowawca

08.2011 -08.2013:Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy : Opiekun dziecięcy

06.2012-06.2012: miesięczna praktyka zawodowa w Przedszkolu Niepublicznym „ Bajkowa Kraina”            

8. mgr Sylwia Tomaszewska

sylwia

Wykształcenie:

  • Studia podyplomowe w zakresie –„Logopedia Szkolna – Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej” – Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Studia podyplomowe w zakresie – „Przygotowanie pedagogiczne” Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa;
  • Studia Magisterskie – „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi;

Konferencje i warsztaty naukowe:

  • Konferencja – „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu” ; Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa;
  • Warsztaty: „Opóźniony Rozwój Mowy” – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne; Forum Media Polska w Poznaniu;
  • Konferencja – „Terapia Logopedyczna dziecka z zespołem Dawna” Pracownia Logopedyczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • Konferencja –„Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej” Pracownia Logopedyczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • Konferencja –„Wczesna interwencja logopedyczna w rozwoju dzieci z uszkodzonym słuchem” Pracownia Logopedyczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • Konferencja –„Mowa i język osób z niepełnosprawnością intelektualną” Pracownia Logopedyczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • Konferencja – „Videofluoroskopowa ocena połykania w procesie diagnozy dysfagii dziecięcej” Pracownia Logopedyczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praktyka zawodowa:

Od 09.2014 Terapia z dziećmi z Zespołem Downa

Od 05.2014 Terapia z dziećmi z Zespołem Aspergera

Od 05.2014 Gabinet logopedyczny ul. Gajowa 33 w Bydgoszczy

Od 03.2014 Terapia z dziećmi z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Od 03.2014 Centrum Rozwoju Dziecka „Motylek” – Logopeda

Od 12.2012 Terapia z dziećmi z Autyzmem

Od 12.2012 do 05.2014 Gabinet logopedyczny ul. Królowej Jadwigi 18 w Bydgoszczy

Od 12.2011 do 04.2012 praktyka zawodowa w Przedszkolu „Radość” w Bydgoszczy

9. Adam Skóra - masażysta

Na przestrzeni lat zajmowałem się wieloma rzeczami.

Otarłem się o kilka dziedzin sportu, m.in. siłowanie na rękę i pchnięcie kulą.

Sporo czasu poświeciłem wschodnim sztukom walki, ponieważ czułem, że ten rodzaj sportu przemawia do mnie najbardziej. Zawiera w sobie to, co najważniejsze; zasady, szacunek dla siebie i innych, cierpliwość, równowagę. Pozwala zachować zdrowie. Karate było dla mnie drogą samodoskonalenia, harmonii. Mimo mocnej budowy ciała i wielkiej siły brakowało mi zręczności i samodyscyplinDSC_0565~2y i to właśnie odnalazłem na treningach karate. Karate to nie tylko walka wręcz, lecz także z użyciem przyrządów takich jak kij i miecz. To właśnie ten ostatni stał się dla mnie ważny, gdyż ostatecznie nauczył mnie zachowywać spokój, był jak medytacja w tańcu. Taniec towarzyski natomiast pozwala mi oderwać się od rzeczywistości, spojrzeć na życie z dystansem i radością – szczególnie, gdy trafi się gorszy dzień – jest bowiem najlepszym lekarstwem na problemy. Gdy tańczymy, uśmiechamy się, a śmiech to lekarstwo na rozładowane akumulatory.

Masaż, tak jak wschodnie sztuki walki daje mi możliwość ciągłego rozwoju, poznawania nowych technik i ich oddziaływania na ciało, jest też dużym polem wewnętrznego samo – rozwoju i samodoskonalenia. Niesie pomoc innym, a ulga i uśmiech zadowolonych klientów są bezcenne. Nie ma nic piękniejszego, niż wykonywać zawód, który się kocha, który pozwala na stuprocentowe bycie sobą i który odwdzięcza się gronem zdrowych i zadowolonych klientów. Obecnie zajmuję się m.in. masażem klasycznym, masażem limfatycznym, masażem relaksacyjnym, masażem bańką chińską i kinesiotapingiem.