O nas

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Motylek powstała z chęci dzielenia się specjalistyczną wiedzą w obszarach diagnozowania potrzeb dziecka i doboru odpowiednich oddziaływań terapeutycznych. Bardzo istotne znaczenie ma dla nas zbudowanie więzi opartej na zaufaniu i nawiązanie dobrych, szczerych relacji z dzieckiem, rodzicami oraz innymi osobami współuczestniczącymi w procesie jego rozwoju. 

Nadrzędnym celem Poradni jest zrozumienie potrzeb dziecka, wsparcie w codziennym życiu i pomoc rodzinom. Wskazujemy możliwe ścieżki wyjścia z trudnych sytuacji, w kontaktach z rówieśnikami czy też przy problemach rodzinnych. Potrafimy zdobyć zaufanie naszych podopiecznych oraz uszanować ich problemy. Nie oceniamy, nie każemy, traktujemy z powagą. Każdy problem jest bowiem tak duży, jak dużym widzi go dziecko.

Poradnia Motylek to jedna z czterech placówek oświatowych prowadzonych przez Centrum Rozwoju Dziecka Motylek w Bydgoszczy. Naszym niewątpliwym atutem jest kadra specjalistów oraz bogate doświadczenie… w tym roku obchodzimy  10-lecie działalności Poradni!

Diagnoza

  • Diagnoza spektrum zaburzeń autystycznych (ADOS-2) 650 zł.

Terapia

Cena 150 zł.
Cena 150 zł.
Cena 120 zł.
Diagnoza EEG Biofeedbeg 250 zł.
Sesja 45 min 120 zł.
Badanie końcowe 150 zł.
Pakiet 10 sesji 1000 zł.
 
1 spotkanie200 zł.
Zabieg:Seria 10 zabiegów:
1 element – 50 zł.1 element – 500 zł.
2 elementy – 60 zł.2 elementy – 600 zł.
3 elementy – 70 zł.3 elementy -700 zł.

Czas trwania zabiegu wynosi ok od 10-30 min, zależnie od ilości stymulowanych miejsc

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, do czasu podjęcia nauki w szkole. Istotnym jest, iż wczesna terapia umożliwia zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń

o postępującym przebiegu, a nawet całkowite ich ustąpienie. Drogi Rodzicu, jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, to nie zwlekaj i zgłoś się do naszej Poradni!

W Poradni Motylek realizujemy zajęcia w ramach WWR na podstawie wydanej dla dziecka opinii. Zakres oddziaływania może być bardzo różny; formy terapii dobieramy indywidualnie dla każdego dziecka na podstawie wstępnej diagnozy, schorzenia z powodu którego opinia została wydana, zaleceń zawartych w opinii oraz oczekiwań rodziców. Praca z dzieckiem może zatem obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka oraz funkcjonowanie zmysłów dziecka. Wsparciem obejmujemy również rodzinę dziecka:

  • udzielamy pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacniamy więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznajemy zachowania dziecka i utrwalamy właściwe reakcje na te zachowania;
  • udzielamy instruktażu i porad oraz prowadzimy konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem;
  • pomagamy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

© 2024 Centrum Rozwoju Dziecka Motylek wszelkie prawa zastrzeżone.